Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
İMAR PLANI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır. Bizler de depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri Ülkemiz için miladdır. 1999 Marmara ve Düzce Depremlerinden sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan 10 nolu genelge gereği özellikle 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde yer alan yerleşim yerleri için imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları ve parsel bazında zemin etütleri zorunlu kılınmıştır. Bu depremlerde yaşanan bu can ve mal kayıpları bu çalışmaların önemini daha da artırmaktadır. Bu kapsamda İlbank A.Ş Genel Müdürü Sayın M. Turgut DEDOĞLU ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet GÜRBÜZ önderliğinde ülkemiz genelinde tüm Belediyelerimize İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik çalışmalara önem vermektedir. Mekansal Planlama Dairesi Başkanı Osman Nuri OSMANLI, Mekansal Planlama  Müdürü Murat KARAÇAM Yapılan bu çalışmalar Belediyelerin uzun yıllar sonrası  planlaması olup diğer çalışmalar (içmesuyu ,kanalizasyon ,atıksu arıtma tesisi ve her türlü üstyapı) için önemli bir altlık oluşturmaktadır.

Jeoloji Yüksek mühendisi  İsmail BOZÖYÜK  Ülkemiz jeolojik özellikleri, topoğrafik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle doğal afetleri sıkça yaşayan ülkelerden birisidir. Doğal afetler neden oldukları can kaybı yanında Türkiye için önemli ekonomik kayıplar da meydana getirmektedirler. Bu konudaki istatistikler incelendiğinde, doğal afetlerin her yıl gayri safi milli hâsılanın %1’i oranında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir.
Ülkemiz başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, çığ ve kaya düşmeleri gibi afetlerle çok yoğun olarak karşı karşıya kalmaktadır. Bu afetlerin zararları alınacak bazı önlemlerle azaltılabilir. Bu önlemlerden bir tanesi de imar planlarının, doğal afet tehlikeleri ve zemin koşullarını da göz önüne alınarak yapılmasıdır.

İmar planları;   Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe göre “belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmayı, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkelerini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan belgedir” diye tanımlanmaktadır. İmar planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı olmak üzere iki aşamadan oluşur.
İmar planlarının başarısını ise diğer planlama kriterlerinin yanında “İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları” belirlemektedir.
Depremler sırasında yapı davranışlarını, deprem özellikleri, yerel zemin koşulları ve yapısal özellikleri kontrol eder.
Kabaca depremin manyitüdü, süresi ve deprem merkezine uzaklık olarak tanımlanabilecek deprem özelliklerinin yapısal hasarın oluşmasında önemli bir rol oynamasından dolayı, yerleşime uygunluk değerlendirmelerinin, imar planlarının inceleme sahasının olası bir depremden nasıl etkileneceğinin de belirlenerek yapılması gerekir.

Dolayısıyla İmar Planına Esas olarak hazırlanan raporlarda Depremsellik detaylı bir şekilde incelenmelidir.
Planlamaya ekonomik ve sosyal veriler kadar yön veren bir diğer girdi de doğal çevredir. İlk adımı arazi kullanım planlaması kararlarına yön verecek olan jeolojik ve jeoteknik etütlerin gerçekleştirilmesidir.

Bu etüt raporları, imar planlaması yönünden gerekli olan temel verileri içermektedir. Bu veriler arasında; eğim, drenaj, jeoloji, sismotektonik, hidrojeoloji, jeoteknik, arazi kullanımı, zemin davranış özellikleri ( şişme büzülme, sıkışma, sıvılaşma, çökme vd.), deprem, heyelan, kaya düşmeleri, sel, çığ düşmesi, tsunami vb afet tehlikeleri ) ile ilgili verileri ve bu verilerin değerlendirilmesi sonucu üretilen alanın yerleşime uygunluk haritası yer almaktadır. Bu parametrelerden sıvılaşma, eğer uygun özelliklerin bir arada bulunması durumunda jeoteknik çalışmalarda üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Kentsel alan içinde herhangi bir parselde yapı inşaatına başlanabilmesi için o parseli kapsayan bir imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun öncelikli olarak hazırlanmış olması gereklidir.
Yerleşim alanlarının tespitine yönelik çalışmalarda, imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik çalışmaların yapılması gerekmektedir.

0saves
BİLGİLER
tarafından 25 Aralık 2014 - 8:17 am tarihinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Yazı Şuana Kadar 2.261 views kez Okunmuştur.
ETİKETLER
PAYLAŞ
Yorum yapın
İsim
:
E-Posta
:
WebSite
:
Yorumunuz
:
Protected by WP Anti Spam

ERZINCAN'da 5 Günlük Hava Tahmini
www.sheisloren.com
Anket
Son Yorumlar
mp3 indir mersin escort bayan istanbul esort istanbul escort SV WEB TASARIM ERCİŞ HABER AMEDTODAY HABER ankara escort ankara escort bayan ankara escort bayan keçiören escort ankara escort bayan ankara escort ankara escort ankara escort ankara escort beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan beylikdüzü escort bayan istanbul escort bayan